Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

>>Technologie<<
 
 
ANTICKÁ STÁZOVÁ KAPSLE

foto Stázová kapsle je podobná antické stázové komoře. Zpomaluje stárnutí člověka, udržuje ho ve stázi. Mozková aktivita však zůstává zachována. Jednotky také vytváří virtuální realitu, ve které mohou jedinci navzájem komunikovat.

Na palubě antických válečných lodí je mnoho těchto stázových modulů a v případě nouze se posádka může uchýlit do modulů, které je budou udržovat naživu, dokud se neobjeví záchrana.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÁ STÁZOVÁ KOMORA

foto Komora pro stázi. Uvede člověka do umělého spánku a sníží činnost metabolismu na minimum.

Stárnutí je zpomaleno, ne však zcela zastaveno.
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÁ ZBRAŇ -- DRONE WEAPON

foto Extrémně smrtící zbraň vytvořená Antiky. Po aktivaci automaticky vyhledá cíl ke zničení. V nečinném stavu je dosti podobná olihni. Drony jsou řízeny myšlenkami pilota puddle jumperu a ve větším množství jsou schopny vzájemně spolupracovat. Mohou operovat ve vesmíru i atmosféře a snadno prolomí i ten nejvyspělejší Goa'uldský štít. Tisíce těchto super-zbraní byly nalazeny i na Zemi.

SG-1 nalezla tisíce těchto zbraní v opuštěné antické základně na Antarktidě díky Jacku O'Neillovi. Když je jako roj využil ke zničení všech třiceti Anubisových útočných lodí na orbitě Země, byla jeho mysl pod vlivem antické knihovny vědění. Od té doby cestují vědci z celého světa na Antarktidu, aby analyzovali technologii v jejím klidovém stavu. Jedním z těchto výzkumníků byl před odchodem na Atlantis i Dr. Peter Grodin, pracující v mezinárodním týmu pod velením Elizabeth Weirové.

foto Tato zbraň nemůže být kontrolována nezkušenou "slabou" myslí. Jeden chybný příkaz, drone přijde k životu a na vlastní pěst vyhledá cíl. Jeden takový incident se přihodil, když Carson Beckett nechtěně aktivoval tuto technologii na Antarktidě a málem zničil helikoptéru s majore Johnem Sheppardem a generálem O'Neillem na palubě, než se ji Beckettovi podařilo deaktivovat.

Zbraň může být instalována v mnoha antických technologiích, základnami počínaje, puddle jumpery konče. Běžně jsou napájeny Zero Point moduly, ačkoli jednotlivý dron si zřejmě vystačí i s malým množstvým energie.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÝ LÉKAŘSKÝ SKENER

foto Toto zařízení je podobné detektoru známek života, ale je určeno pro lékařské účely.

Může sloužit například k hledání objektů a zlomených kostí v těle pomocí rentgenu či detekci přítomnosti specifického antického genu v těle.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTICKÝ OSOBNÍ ŠTÍT

foto Zařízení velikosti dlaně, které se umístí na tělo člověka s ATA genem a které potom nositele chrání před jakýmkoliv zraněním. Tlumící pole dokáže zabránit průniku jakýchkoliv objektů zvenčí, jako jsou např. kulky a chrání svého nositele dokonce při pádu z velkých výšek.

Když je štít zapnutý, nositel ale nemůže jíst ani pít a proto je jeho použití velmi omezené.

Ani sám uživatel nemůže na zařízení dosáhnout a manuálně ho vypnout. Toto zařízení se totiž ovládá pouze myslí uživatele.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÝ ZDROJ ENERGIE -- ZERO POINT MODULE

foto Jedná se o antický energetický zdroj válcovitého tvaru obsahující energii kompatibilní s antickými technologiemi včetně hvězdných bran. Z.P.M. čerpá své obrovské množství síly z energie vakua, získané ze soběstačné oblasti podprostorového času a jeho potenciální výdrž dosahuje neskutečných několik miliónů let.

Mnohá antická zařízení vyžadují právě zero point moduly a například město Atlantis je napájeno třemi těmito jednotkami. Z.P.M. je i nezbytnou součástí pro vytvoření červí díry do jiné galaxie. Tento energetický zdroj je dokonce možné postavit i z pozemských materiálů, jak již jednou Jack O'Neill dokázal (pod vlivem antické knihovny vědění), když se potřeboval dostat k Asgardům.

SG-1 technologii poprvé objevila, když ji O'Neill, opět pod vlivem antické knihovny vědění, dovedl na planetu Proclarush, aby získali Z.P.M. z Taony, opuštěné antické základny. Přinesli jej zpět na Zemi a objevili tak antickou základnu na Antarktidě, kde zařízení napájelo antické drony, kterými zlikvidovali Anubisovu útočnou flotilu. Modul byl později použit k vytvoření červí díry do galaxie Pegasus.

Jakmile pozemský tým dorazil na Atlantis, zjistil, že dva ze tří modulů Z.P.M. jsou vyčerpány a třetí dosáhl kriticky nízké hodnoty energie, která sotva stačila na udržení silového šťítu kolem ponořeného města. Ty byly dočasně nahrazeny moduly naquadahovými.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÝ STROJ ČASU

foto Tento přistroj vynalezl antik jménem Janus a instaloval ho do jednoho puddle jumperu, který je v 1x15 Before I sleep. Díky tomuto stroji se dr. Weirová dostala do minulosti kdy Atlantis obývali Antikové a mohla Janusovi říct že jakmile přišli tak se zhroutil štít a město se zatopilo. Díky tomu instaloval bezpečnostní pojistku aby se město odpoutalo ode dna a vyplavalo na hladinu. Ale na rozkaz rady musel celý projekt zastavit a zničit všechny materiály s tím související. Je ovšem známo že Janus ve svojí práci pokračoval a podařilo se mu sestrojit další prototyp který se objevil v Stargate SG-1 8x20.

Podle Rodneyho McKaye je cestování časem možné ale je k tomu nutná technologie k manipulaci s černými děrami, abyste mohli vytvořit červí díru nejen v prostoru ale i v čase.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANTICKÉ ZAŘÍZENÍ K PŘECHOVÁVÁNÍ ENTITY

foto Zařízení je v podstatě jakási past na myši, která vytváří energii lákající entitu. Jakmile se dostane dovnitř, je chycena.

K odchycení je zapotřebí jedna osoba, která musí být přítomna, aby past spustila.
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ANTICKÁ HVĚZDNÁ MAPA

foto Tří-rozměrná reprezentace galaxie, včetně všech planetárních základen kdysi obývaných Antiky, včetně Proclarush Taonas a Terra Atlantus (antarktická základna).

Promítací virtuální místnost v antickém městě Atlantis v Pegasově galaxii byla objevena několik okamžiků po vstupu do města a zahrnovala taktéž video-nahrávku o původu Antiků.
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASGARDSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ

foto Pokročilá asgardská transportní technologie, díky které je možné během mrknutí oka přemisťovat objekty na obrovské vzdálenosti -- včetně (ale nejen) transportu loď-loď a loď-planeta. Asgardi jej obvykle využívají k vlastnímu přemisťování na větší vzdálenosti.

Transport využívá energetického paprsku k dematerializaci objektů a vyšle je ve formě energie rychlostí blízké rychlosti světla.

Transportní zařízení je i součástí pozemské kosmické lodi Daedalus, která je díky své pokročilé technologii hyperprostorových letů, schopna dopravovat pasažéry mezi Zemí a Atlantisem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTI-REPLIKÁTORSKÁ ZBRAŇ (A.R.G)

foto Technologie vysílá přímý energetický puls, který přerušuje spojení mezi nanity, z nichž se Replikátoři/Asurané skládají. Tato zbraň je mladší sourozenec zbraně proti Replikátorům, kterou používají v SGC. Její účinek je ale stejný, a navíc je praktičtější, protože zbraň je menší a lehčí.

Nevýhodou této zbraně je, že Asurané, kteří jsou mnohem vyspělejší formou Replikátorů, se dokážou energetickým pulsům po čase přizpůsobit a její použití je proto omezené. Tým Atlantis tyto zbraně použil ve dvojepizodě Return, kdy Asurané obsadili Atlantis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASURANSKÁ RUČNÍ ZBRAŇ

foto Ruční zbraň vyvinutá Asurany k osobní obraně. Tato zbraň vydává pulsy modré energie, která může a nemusí proniknout antickými štíty.

Neví se, jestli je to původně antický design jako u většiny technologie asuranské civilizace, anebo zda je to zbraň vyvinutá samotnými Asurany.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATHOSIANSKÝ ZAPALOVAČ

foto Malé přenosné athosianské zařízení schopné laserovým zářením zapálit oheň. Athosiané zapalovač využívají pro zapalování svých pochodní nebo svíček až po přípravu jídla.

Zapalovač jasně dokazuje, že Teylin lid je ve skutečnosti mnohem vyspělejší než se zdá. Kromě těchto snadno zatajitelných technologiií Athosiané nevyužívají žádné další vyspělejší zařízení, čímž se brání před útokem Wraithů, kteří nedovolí žádné civilizaci větší technologický růst, aby je neohrozili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENERGETICKÁ JEDNOTKA HVĚZDNÉ BRÁNY

foto Zařízení o přibližné šířce hvězdné brány zřejmě určené k napájení brány umístěné ve volném vesmíru, postrádajíce tak vytáčecí zařízení - DHD. Vesmírné brány jsou vybaveny třemi jednotkami umístěnými kolem brány po 120 stupních. Jednotky jsou také vybaveny pomocnými zážehovými motory, díky nimž je možné udržovat pozici hvězdné brány ve volném vesmíru.

Každá energetická jednotka je pravděpodobně vybavena vlatním antickým energetickým zdrojem. Dokonce je možné, že se jedná o dlouho-trvanlivý Zero Point Module, díky němuž mohly brány ve vesmíru pracovat bez DHD po tisíciletí. Takovéto brány jsou zvýrazněny jemným osvětlením podél celé své délky.

Je také pravděpodobné, že energetické jednotky sami rozsvěcují všech devět zámků na bráně ve snaze upozornit na aktivní bránu. Zdali je tato technologie původem antická, není zcela jisté, ale je pravděpodobné, že Antikové umístili brány do volného vesmíru a vybavili je dlouho-trvanlivými energetickými zdroji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G.D.O. (GATE DOOR OPENER)

foto Zařízení přenáší signál do počítačů Atlantis, který identifikuje přicházející jednotku a deaktivuje štít brány, který zabraňuje v průchodu skrz hvězdnou bránu.

G.D.O. a kódy (sekvence čísel, které musejí být ručně zadány do G.D.O.) jsou přiděleny každému členu každého týmu.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENIIJSKÝ JADERNÝ REAKTOR

foto Primitivní (ale efektivní) přenosné zařízení, zkonstruované rasou Genii. Ti ho stavěli několik let v naději, že jim pomůže porazit Wraithy. Původně chtěli s použitím počkat ještě mnoho let, ale znovuprobuzení Wraithů (a znalosti doktora McKaye) stavbu urychlili. Ochrana před zářením ale u reaktoru nebyla původně nijak velká a tak si vědci, kteří na něm mnoho let pracují, ponesou následky a nejspíš předčasně zemřou.

Genii ale tuto oběť podstupují s vidinou brzkého dokončení funkční atomové bomby. S tím jim pomůže hodně doktor McKay v epizodě Underground, kde se setkávají s Genii poprvé. Potom, co se ale tady rozchází jako nepřátelé, v epizodě Siege, Genii poskytnou prototypy svých bomb expedici k ochraně před útokem Wrathů. Prototypy jsou tak vyzkoušeny bez následků pro Genii, kteří díky tomu zjistí, že jejich bomby opravdu fungují.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOFFANSKÁ DROGA

foto Enzym, vyvinutý rasou Hoffanů, který zabraňuje Wraithovi krmit se na člověku. Droga, původně vyvinutá Hoffanským vědcem, Farrol Mylanem, byla 150 let jen experimentem v laboratoři. Poté, co Hoffanům expedice z Atlantis poskytla vybavení, dokázal doktor Beckett spolu s Hoffanskou doktorkou Pernou projekt dokončit. Droga tak byla připravena, aby ji mohlo lidské tělo vstřebat.

Poté, co se smrtelně nemocný Hoffan nabídl jako dobrovolník, mu byla droga vpíchnuta. Umožnil Wraithovi, který byl vězněm na Atlantis, aby se na něm živil, ale droga tomu zabránila. Měla ovšem vedlejší efekt, s kterým nikdo nepočítal. Wraithovi sice zabránila v krmení se na člověku, ale také ho oslabila a Wraith za několik hodin zemřel.

Droga je navíc smrtelná i pro 50% jejích příjemců. Ale poté, co si většina Hoffanské populace odhlasovala, že se chtějí nechat naočkovat, jim byla droga i přes odpor Atlantis týmu podána.

Tato droga, stejně jako Hoffané, se objevila v epizodě "Poisoning The Well".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HVĚZDNÁ BRÁNA

foto Obrovský kruh na jehož vnitřním okraji se nachází 39 symbolů reprezentujících hvězdná seskupení, schopné přenosu lidí a objektů na vzdálenosti stovky tisíců světelných let skrz mezihvězdný tunel zvaný červí díra. Hvězdná brána, zkonstruovaná před tisíciletími Antiky, je vyrobena z mimozemského minerálu naquadahu a váží okolo 29 tun.

Z jedné strany se nachází devět rovnoměrně rozložených zámkových mechanismů tvaru V, zvaných chevrons, schopných zapadnout na své místo v minimálním počtu sedmi zámků a to díky volně točivému vnitřnímu kruhu. Prvních šest symbolů označuje konkrétní místo ve vesmíru a sedmý místo počátku (místa odkud je brána aktivována). Jakmile sedmý zámek zapadne, vynoří se z brány nestabilní vlna energie, spalující cokoli, co se v jejím prostoru vyskytne. Po ustálení a utvoření horizontu událostí je možné uskutečnit odchozí cestu bránou. Jakmile je objekt na druhé straně opět zmaterializován, brána se samočinně uzavře.

Síť hvězdných bran se rozprostírá i mimo naší galaxii a obsahuje mnoho tisíc bran. Většina bran je spojena s vytáčecím zařízením (dial home device - D.H.D.), díky němuž může uživatel vytočit adresu jiného světa. SGC nemá k dispozici DHD a tak namísto toho vytvořili počítačový systém přistupující přímo k bránovým systémům a vytáčející tak adresy.

V galaxii Pegasus jsou některé brány umístěny ve volném vesmíru na orbitě planet místo na planetách samotných. Namísto použití přidruženého DHD jsou vesmírné brány napájeny třemi energetickými jednotkami a vytáčení je přístupné panelem na lodi.

Hvězdná brána je v podstatě ohromný supravodič schopný využít energii z mnoha druhů energetických zdrojů, zvláště elektrické. Vnitřní kruh je takovým bezpečnostním prvkem. Absorbuje-li brána dostatečné množství energie, kruh se odemkne a umožní manuální vytočení adresy v případě poškozeného DHD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVĚZDNÝ POHON

foto Extrémně silné zařízení, umožňující samotnému městu jako Atlantis, letět nadsvětelnou rychlostí. Město samotné je vesmírná loď a tento pohon vyžaduje hodně energie, tedy nejméně tři plně nabité ZPM. Ve spojení s motorem se aktivuje i štít a inerciální tlumiče, chránící město a jeho obyvatele. Před samotným aktivováním pohonu je třeba udělat spoustu příprav a samotné inerciální tlumiče vyžadují nejméně půl hodiny, než se plně nabijí.

Antikové dokázali uletět s Atlantis vzdálenost mezi 3, 26 a 3, 50 miliony světelných let, když cestovali mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Jak dlouho tato cesta trvala, není známo.

Tento pohon používají i Asurané, kterým energie nečiní problémy, protože si dokážou vytvářet vlastní ZPM.

Samotná Atlantis dokázala v epizodě "First Strike" vzlétnout a letět, ale s velkými problémy uletěla jenom určitou vzdálenost, protože neměla dost energie (epizody "Adrift" a "Lifeline").

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I.D.C

Identifikační kód. Tento kód je vysílán pomocí G.D.O (Gate Door Opener) a slouží tak k identifikaci příchozího, který chce projít bránou. Všechny SG jednotky mají své kódy, každý SG tým má svůj vlastní. Pokud je tým po nějakou dobu nezvěstný, kódy se automaticky mažou a nejdou znovu použít. Toto opatření slouží jako ochrana před případným prozrazením kódu nepříteli a jeho zneužitím.

V Atlantis mají kód přiděleni Athosiané, lidé Teyly, kteří nejprve používali bránu pro k cestě za obchody a pak se sami přesunuli na jinou planetu. Později byl kód dán i rase Genii, ale pouze pro identifikaci, nikoliv přímo k vypnutí ochranného pole před bránou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZIGALAKTICKÝ MOST

foto Řetěz hvězdných bran, spojující prostor tří miliónů světelných let mezi Mléčnou dráhou a Pegasem. Tento řetězec tvoří 34 bran na různých místech v obou galaxiích a zkracuje tak dobu cestování mezi Atlantis a SGC ze tří týdnů na třicet minut.

Je to společný projekt doktora McKaye a plukovníka Carterové. Doktor McKay vytvořil pro tento most instrukce, respektive kód, který nasměruje každou bránu přímo k tomuto mostu. V tomto řetězu bran se dá nejlépe pohybovat pomocí Puddle Jumperu, který je pro cestování bránou přímo postaven. Pilot tak na stanici, která se nachází uprostřed mostu a je na strategickém místě mezi oběma galaxiemi, zadá prostě adresu první brány v Mléčné dráze, popř. Pegasu a kód, vepsaný do systému, ho pošle správným směrem.

Řetěz se dá v případě ohrožení vyřadit jednoduše tak, že se zničí stanice, která systém bran spojuje. Stačí vyřadit stanici a naruší to tak celý systém. K tomuto činu se krátce po dostavění mostu odhodlal generál Landry, když Asurané obsadili Atlantis a hrozilo, že se rozhodnou vyrazit k Zemi. Naštěstí tým Atlantis Asurany předtím zastavil, takže most zatím funguje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NANITÉ

foto Mikroskopická zařízení, schopná vniknout do lidských buněk a manipulovat s DNA. S nanity mají zkušenosti už v SGC, ale v Atlantis je jejich objevení předzvěstí setkání s Asurany, lidskou formou Replikátorů v galaxii Pegasus. Ukázalo se, že Antikové vytvořili nanovirus a použili ho k vývoji Asuranů, jež měli být "zbraní" proti Wraithům.

Nanité mají schopnost se přizpůsobovat a tak je manipulace s nimi velmi složitá. Obvykle se ovládají velícím kódem, který je těžké najít a pozměnit. Doktor McKay dokázal najít velící kód, kterým navedl Asurany zpět k jejich původnímu úkolu, ničení Wraithů. Ale Asurané se naučili sami svůj kód pozměňovat a používat ke svým plánům. Obranou proti napadení nanity je buď změna velícího kódu, anebo silný elektromagnetický puls.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAQUADAHOVÝ REAKTOR, GENERÁTOR

foto Jedná se o pokročilou reaktorovou jednotku, která produkuje obrovské množství čisté energie z naquadahu -- vzácného minerálu nenacházejícího se v našem slunečním systému. Země získala naquadahovou technologii od Orbanianů a funkční prototyp byl vyvinut v SGC Samanthou Carter.

Konec reaktoru tvoří naquadahový generátor, který může být použit k napájení brány i bez DHD a atlantská expedice na něj bezvýhradně spoléhá(la) při napájení města ve vzdálené galaxii Pegasus. Naquadahový generátor může být taktéž uměle přetížen a vyvolat tak masivní explozi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT ARCTURUS

foto Jak antikové prohrávali válku s Wraithy tak se snažili získat nějakou výhodu, aby mohli průběh války zvrátit. Jejich prvotním cílem bylo naleznutí výkonnějšího zdroje energie než ZPM a tím ho zcela nahradit. Projekt měl získávat vakuovou energii z našeho časoprostoru, čímž by se stal potencionálně výkonný jako sám vesmír.

foto Těsně před dokončením však nad planetu přiletěli wraithové a antikové museli otestovat jejich zbraně napájené tímto novým zdrojem. Problém však byl v tom že napájecí zdroj není kontrolovatelný za jakékoliv hladiny. A samotné získávání vakuové energie z našeho časoprostoru vytváří prostředí ve kterém neplatí fyzikální zákony. Takže jak se zvětšuje výstupní energie, tak se v komoře stále vytvářejí a zanikají neobvyklé částice, které reagují s ochranným polem a prostupují jako silná radice. Antikové sice flotilu zničili ale poté se zbraň, chovající se jako ventil aby nedošlo k přetížení, obrátila na budovy na planetě. Naštěstí stihli všechno vypnout ale masivní radiační vlna je všechny zabila. Tuto chybu zopakoval Rodney McKay v 2x06 Trinity ale už nedokázal zdroj vypnout. Ten následně vybouchl a vzal s sebou 5/6 místní sluneční soustavy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 
 
 
TOPlist